Monthly Archives: Tháng Một 2023

TIÊU CHUẨN HÌNH ẢNH BÁN HÀNG TRÊN AMAZON

Về cơ bản có hai loại hình ảnh trên Amazon: Hình ảnh chính và hình ảnh phụ. Hình ảnh chính là hình ảnh thể hiện sản phẩm của bạn trên nền trắng. Hình ảnh phụ bao gồm tất cả các hình ảnh khác. Bạn có thể sáng tạo tùy thích với hình ảnh phụ của […]

Graphic Design Là Gì?

Ngành thiết kế đồ họa là gì? Ngành Thiết kế Đồ họa — hay Graphic Design là chuyên ngành thuộc về mỹ thuật. Thiết kế đồ họa bao gồm nghệ thuật kết hợp nhiều yếu tố nội dung trực quan nhằm truyền tải thông ý tưởng và thông điệp của một tác phẩm. Mục đích […]