Category Archives: Uncategorized

TIÊU CHUẨN HÌNH ẢNH BÁN HÀNG TRÊN AMAZON

Về cơ bản có hai loại hình ảnh trên Amazon: Hình ảnh chính và hình ảnh phụ. Hình ảnh chính là hình ảnh thể hiện sản phẩm của bạn trên nền trắng. Hình ảnh phụ bao gồm tất cả các hình ảnh khác. Bạn có thể sáng tạo tùy thích với hình ảnh phụ của […]