Tag Archives: Màu sắc

Màu sắc trong nhiếp ảnh

Màu sắc là một trong những thứ bạn dễ dàng xem nhẹ vì nó ở khắp nơi. Dù bạn thấy nó mỗi ngày nhưng bạn không nghĩ nhiều lắm về cách (hoặc tại sao) nó ảnh hưởng đến nhận thức hoặc tâm trạng của bạn. Cho dù nó là một phần phổ biến trong cuộc […]

Bố cục cơ bản trong nhiếp ảnh

Bố cục trong chụp ảnh là gì? Mục đích chính của bố cục là ảnh hưởng đến hành vi xem. Điều này đòi hỏi bạn phải hiểu các nguyên tắc bố cục trong nhiếp ảnh và biết cách dẫn mắt người xem đến chủ thể của bạn hoặc bất kỳ tiêu điểm nào bạn muốn […]