Tag Archives: Tỷ lệ vàng

Bố cục cơ bản trong nhiếp ảnh

Bố cục trong chụp ảnh là gì? Mục đích chính của bố cục là ảnh hưởng đến hành vi xem. Điều này đòi hỏi bạn phải hiểu các nguyên tắc bố cục trong nhiếp ảnh và biết cách dẫn mắt người xem đến chủ thể của bạn hoặc bất kỳ tiêu điểm nào bạn muốn […]